Povinné zmluvné poistenie

PZP je skratka pre Povinné zmluvné poistenie. Na Slovensku je PZP povinné pre každé registrované vozidlo. Poskytuje ochranu v prípade, že spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví iných osôb v dôsledku dopravnej nehody. Podľa slovenských zákonov je každý vlastník vozidla povinný mať uzavreté PZP. Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako je typ vozidla, vek vodiča, jeho skúsenosti vodiča a ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť riziko nehody. Okrem PZP je možné uzavrieť aj ďalšie poistenie auta, ako je napríklad havarijné poistenie. To kryje škody na vašom vozidle spôsobené dopravnou nehodou. Je veľmi dôležité mať platné PZP, aby ste splnili legislatívne podmienky a chránili sa pred finančnými následkami v prípade dopravnej nehody.

Havarijné poistenie

Rozhodnutie o tom, či si zvoliť havarijné poistenie pre vaše vozidlo, závisí od vášho osobného úsudku, finančnej situácie a komfortu, ktorý chcete mať v prípade havárie. Ak máte nové alebo drahé vozidlo, havarijné poistenie je pre vás nevyhnutné, pretože vás ochráni pred vysokými nákladmi v prípade poškodenia vozidla pri dopravnej nehode.. Niektoré havarijné poistenia zahŕňajú aj možnosť získať náhradné vozidlo v prípade, že vaše autonie je použiteľné v dôsledku havárie.. Zvážte tieto faktory a porozmýšľajte o svojich potrebách a preferenciách pri výbere havarijného poistenia pre vaše vozidlo. V prípade pochybností sa môžete poradiť s odborníkom na poistenie.

UniMotor šikovné poistenie auta

V Union poisťovni môžete poistiť svoje auto v rámci UniMotor šikovného poistenia.

Získať tak môžete PZP aj havarijné poistenie na jednej zmluve a vybrať si môžete aj z bohatej ponuky rôznych praktických doplnkových poistení.

Unimotor šikovné poistenie ponúka poistenie:

 • povinné zmluvné poistenie;
 • poistenie vozidao pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku havárie a vandalizmu, vrátane jeho štandardnej alebo doplnkovej výbavy (poistenie pre prípad havárie a vandalizmu).

Spolu s nimi si môžete doplnkovo poistiť:

 • odcudzenie vozidla, štandardnej a doplnkovej výbavy, neoprávnené používanie vozidla (doplnkové poistenie pre prípad krádeže);
 • vozidlo pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo straty v dôsledku živelnej udalosti (doplnkové poistenie pre prípad živelnej udalosti);
 • sklá vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia (doplnkové poistenie skiel vozidla),
 • poistenie vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla pri strete s divou zverou (doplnkové poistenie vozidla pre prípad stretu so zverou);
 • náhradné motorové vozidlo – náklady účelne vynaložené na prenájom náhradného vozidla (doplnkové poistenie náhradného vozidla)
 • doplnkové poistenie vozidla činnosti pracovného stroja;
 • úraz voodiča a/alebo posádky (doplnkové úrazové poistenie);
 • batožina a osobné doklady osôb prepravujúcich sa poisteným vozidlom pre prípad ich poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty (doplnkové poistenie batožiny vo vozidle);
 • zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla pri bežnej činnosti v občianskom živote (doplnkové poistenie občianskej zodpovednosti);
 • asistenčné služby k vozidlu (doplnkové poistenie asistenčnej služby).

The agreed upon insurance subjects and risks are listed in the insurance contract. 

Publikované: 29. 03. 2024

Kategória: Praktické rady a tipy

Autor: Karolína Kovárníková