Europalety a ich základný význam v logistike

Na europalety v dnešnej dobe narazíme prakticky všade, kde dochádza ku skladovaniu alebo preprave tovaru. Dôvodom sú predovšetkým výhody štandardizácie (rozmerov a hmotnosti), ktoré výrazne zjednodušujú balenie nákladu a jeho stohovanie do väčších celkov. Nie každá paleta však môže byť europaletov – toto označenie je udelené až na základe certifikácie po splnení veľmi prísnych požiadaviek. Každá špedičná spoločnosť túto certifikáciu uznáva a produkty využíva pre konkrétny účel spoločne s ďalšími typmi prepravných nádob, ako sú prepravky či kontajnery.

Kde sa vzali europalety

Prvé europalety sa objavili v 70. rokoch minulého storočia a ich hlavným odberateľom bola železničná doprava. Išlo o štandardizované riešenie podkladových dosák, ktoré mali umožňovať rýchle rozvrhnutie záboru plochy a celkovej vyťaženosti vagónov a zaistiť aspoň minimálnu štandardizáciu logistických postupov. Europalety sa postupne rozšírili i do ďalších oblastí – kompletne do prepravy rôznymi dopravnými prostriedkami a tiež ako riešenie skladových odkladísk. Práve europalety boli jedným z impulzov, ktoré urýchlili rozvoj automatických skladov, pretože podporujú veľmi presné plánovanie a vďaka tvarovej a rozmerovej jednotnosti a spoľahlivosti sa im veľmi dobre prispôsobuje technika (vrátane nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkov apod.).

Požiadavky na europalety

Aby mohla paleta získať certifikáciu europalety a byť označená ako EUR alebo EPAL (na certifikáciu dohliada organizácia European Pallet Association) musí prejsť certifikačným procesom podľa príslušnej normy EU (UNE-EN 13698-1). Okrem tejto štandardizácie podliehajú europalety naviac štandardizácii podľa noriem ISO. Ak je paleta takto označená, špedícia počíta s tým, že spĺňa všetky požadované vlastnosti uvedené nižšie.

Výrobný materiálom europaliet je drevo

Europalety sa vždy vyrábajú z dreva, ktoré môže byť z listnáčov i ihličnanov, musí však byť dokonale zdravé (nesmie byť napadnuté žiadnymi biotickými škodcami ako sú drevokazné alebo drevosfarbujúce huby, plesne apod.). Jednotlivé prvky musia byť z jedného masívneho kusu – nesmie sa použiť drevo lepené alebo aglomerované. Spojovanie jednotlivých prvkov je realizované v takej schéme, aby umožňovalo štvorcestný vstup prepravného zariadenia a využíva 78 štandardizovaných klincov, ktoré sú zatlčené na vymedzených miestach.

Rozmery a hmotnosť eurpaliet

Zatiaľ čo rozmery europaliet sú vždy rovnaké, tzn. prepravná plocha 1200 x 800 mm a výška 144 mm, ich hmotnosť je udávaná v rozmedzí 20-24 kg. Štandardizácia prepravnej plochy i výšky vychádza z požiadaviek manipulačnej techniky a štandardizovaných obalových strojov či rozmerov prepraviek a ďalších prvkov, ktoré sa na europalety ukladajú. Variabilita hmotnosti je daná predovšetkým možnosťou použiť na výrobu rôzne druhy drevín, ktoré sa vyznačujú variabilnou objemovou hmotnosťou, jednotnú hmotnosť europaliet tak nie je možné dosiahnuť.

Nosnosť europaliet

Základná nosnosť europaliet sa pohybuje medzi 1000-1500 kg podľa rozloženia záťaže. Ak je zaťaženie europalety realizované celistvým predmetom, potom je možné nosnosť zvýšiť až na 2000 kg. Statická nosnosť dosahuje napokon až 4000 kg, využíva sa však iba i europaliet stojacich na mieste, teda takých, ktoré nevyužíva nákladná preprava, ale sú umiestnené v sklade.

Význam europaliet v nákladnej preprave

Hlavným významom europaliet v nákladnej preprave je teda predovšetkým štandardizácia a kompatibilita s ďalšími prepravnými nádobami, ako sú normované prepravky či kontajnery. Toto všetky významne urýchľuje proces vychystanie tovaru a umožňuje kompletnú automatizáciu konečných logistických operácií na strane odosielateľa i adresáta.

Publikované: 31. 10. 2023

Kategória: Praktické rady a tipy

Autor: Adéla Červenková